Jak pracuję

 • Pracuję  w nurcie poznawczo- behawioralnym  jednak jeśli widzę potrzebę używam elementów terapii skoncentrowanej  na rozwiązaniach, psychologii humanistycznej, terapii opartej na uważności. Celem spotkań nie jest samo rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której Pacjent się znalazł. To Pacjent wyznacza cele i ocenia postępy w terapii oraz decyduje, w jakim momencie należy terapię skończyć. Pacjent jest ekspertem od swojego życia. Ja jestem ekspertem od sposobu prowadzenia spotkania tak, aby współtworzyć z Pacjentem wizję celu i optymalną drogę do jego osiągnięcia, oraz szukania sposobów na jej przebycie.

Dla mnie ważny jest człowiek, potrafię słuchać, jestem empatyczna, akceptująca i nie oceniam tego z czym przychodzisz.

Moje kursy i szkolenia:

 • kurs Mindfulness Fundamenty, Akademia Mindfulness i Mindfulness in Schools Project
 • szkolenie I stopnia „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach”, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, Fundacja „24 godziny”
 • szkolenie „Zaburzenia psychoseksualne dzieci i młodzieży”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • szkolenie „Test Zdań Niedokończonych J. B. Rottera”, Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SPWS w Warszawie
 • szkolenie „Seryjne i masowe zabójstwa w ujęciu psychologii kryminalnej”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • zaplanowany na rok 2017 cykl szkoleń z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego: (Nowe zjawiska w seksuologii,Seksuologia sądowa)
 • Interwencja kryzysowa w praktyce, Kursy Podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia  Motywacji i Edukacji Szkoła Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej

Do gabinetu zapraszam osoby przeżywające kryzysy, trudności, zagubienie, lub specyficzne problemy dotyczące:

 • braku motywacji
 • samotności, nieśmiałości, apatii, poczucia wyobcowania
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • niskiego poczucie własnej wartości
 • smutku, bezsilności, bezradności, niezadowolenia z życia
 • poczucia winy, poczucia skrzywdzenia
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • trudności w relacjach z rodzicami, dziećmi
 • trudności dotyczących nauki, pracy i życia zawodowego
 • przeżywania żałoby, choroby, śmierci lub straty
 • kryzysów w związkach
 • niezadowolenia ze związku
 • zdrady i życia po zdradzie
 • rozdrażnienia, wahania nastrojów.
 • przemocy w relacjach

Spotkania są odpłatne– nie jest więc wymagane żadne skierowanie.