Trauma

Czy wiecie co oznacza słowo TRAUMA???
Trauma, słowo używane często dość niefrasobliwie, w potocznym rozumieniu, czasem bez wiedzy co tak naprawde oznacza.
A trauma to najprościej mówiąc otarcie się o śmierć. Traumatycznym może być wypadek samochodowy, gwałt, poważna choroba, śmierć bliskiej osoby, wypadek samochodowy, śmierć dziecka ale już sesja egzaminacyjna nie jest zdarzeniem traumatycznym. Pomimo, że studenci często określają swój stres egzaminacyjny jako traumaę to jest to raczej nadużyciem tego słowa (no chyba że egzaminator czyha na ich życie)
Trauma to konfrontacja z zagrożeniem życia lub ze śmiercią.
Ważne jest też rozróżnienie, czy zdarzenie miało charakter intencjonalny, czyli było spowodowane przez konkretną osobę lub osoby, czy też nie. Działania o charakterze nieintencjonalnym to np. wypadki komunikacyjne,, trzęsienia ziemi, powódź, śmierć bliskiej osoby w wyniku choroby. Intencjonalne to napad, gwałt. Ktoś chciał nam świadomie i celowo wyrządzić krzywdę. Jest to istotne w radzeniu sobie ze skutkami traumy. Z traumą powstałą w wyniku działań intencjonalnych trudniej sobie poradzić.
CDN